Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego "Nasze zdrowie"

 

 

I. Oferta handlowa sklepu internetowego "Nasze zdrowie"

1. Oferta Sklepu "www.naszezdrowie.pl" składa się głównie z artykułów medycznych, kosmetyków i suplementów diety.
2. Wszystkie ceny są cenami brutto podanymi w złotych polskich i obowiązują w momencie składania zamówienia.
3. Oferta prezentowana w sklepie jest stale dostępna, o wyjątkowych przypadkach braku towaru klient zostanie niezwłocznie poinformowany drogą telefoniczną lub elektroniczną.
4. Oferta sklepu jest stale rozbudowywane zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez Klientów.
5. Wszystkie użyte w serwisie nazwy produktów i marek, znaki graficzne są własnością firm i są prezentowane w celach informacyjnych.
6. Opisy i zdjęcia produktów pochodzą od producentów lub zostały utworzone przez sklep i są prezentowane w celach informacyjnych.
7. Kopiowanie zdjęć i opisów ze strony  www.naszezdrowie.pl jest zabronione.
8. Zdjęcia opakowań produktów w nielicznych przypadkach mogą różnić się od opakowania rzeczywistego ze względu na zmiany dokonane przez producentów.
9. Oferty promocyjne występują w ograniczonej ilości, a ich realizacja następuje w kolejności zgłoszeń do wyczerpania zapasów. 
10. Sklep  zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji produktu promocyjnego w przypadku wyczerpania asortymentu, o czym zamawiający zostanie powiadomiony drogą mailową lub telefonicznie.
11. Dokumentem potwierdzającym sprzedaż produktu jest paragon fiskalny lub na życzenie klienta faktura VAT.
12. Zamówienie nieopłacone lub nieodebrane w ciągu 14 dni od dnia zakupu zostaje anulowane przez sklep.

 

 

Właścicielem sklepu internetowego Nasze Zdrowie jest firma Aquatronik

 Dane firmy wpisane do CEIDG:

 Aquatronik
ul. Narcyzów 2
43-170 Łaziska Górne

  Adres do reklamacji:

 Aquatronik
ul. Narcyzów 2
43-170 Łaziska Górne

 

II. Opis procedury reklamacyjnej:

 a) Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem e-mail sklepnaszezdrowie@gmail.com lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
•imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
•dowód zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT
•przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego

•wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

 

b) Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
c) Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
d) Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

 

III. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:

 W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci otrzymane od Kupującego płatności.

Wyjątek stanowią towary opisane w przypadkach braku możliwości odstąpienia od umowy, a w szczególności pkt.3 (opaski silikonowe na indywidualne zamówienie), pkt.5 (kosmetyki)

 

Aby odstąpić od umowy zawartej na Allegro, należy złożyć Sprzedającemu w przeciągu 14 dni stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail sklepnaszezdrowie@gmail.pl  Konsument ma wtedy prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni i obowiązek zwrotu towaru w ciągu kolejnych 14 dni wraz z dowodem zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT. Brak przesłania dowodu zakupu wraz ze zwracanym towarem uniemożliwia zwrot poniesionych środków pieniężnych kupującemu.

Na pisemną prośbę kupującego, w przypadku braku dowodu zakupu istnieje możliwość zwrotu pieniędzy, pomniejszoną o wartość podatku VAT. Wynika to z braku możliwości wykonania korekty fiskalnej.


Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.
Przesyłkę należy nadać na adres:

 

Aquatronik
ul. Narcyzów 2
43-170 Łaziska Górne

 

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

 

[adres sprzedającego]
Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów]
Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
Adres: [adres kupującego]
Data: [data odstąpienia od umowy]
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

 

Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy:

 

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 

 IV. Przypadki braku możliwości odstąpienia od umowy:

 Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach sprzedaży wysyłkowej nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

 

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

 

 

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

 

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Katowicach. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl